Nabídka činností / prací

  • fasádní lešení kolem obytných budov, kostelů a věží
  • zavěšená lešení na ocelových průmyslových mostech a pro sanace betonových mostních konstrukcí
  • prostorová lešení v halách pro montáž konstrukce podhledů apod.
  • průmyslová lešení okolo sil, reaktorů, kolon a komínů
  • průmyslová lešení pro realizaci izolace potrubí a výrobních dalších zařízení v průmyslových objektech
  • visutá a podpěrná lešení

Dále zajišťujeme

  • montáže a pronájem pojízdných lešení
  • montáže tribun a pódií
  • montáže speciálních osvětlovacích věž